Makes proofs
You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
Pünkösd Marcell a0da4f6937 Added readme 1 year ago
results Added stuff 1 year ago
.gitignore Added more stuff 2 years ago
README.md Added readme 1 year ago
big_chop.py Added stuff 1 year ago
evaluation_server.py added something 2 years ago
push_csirip.py added something 2 years ago
requirements.txt Added more stuff 2 years ago
run_prefilter_service.sh Added readme 1 year ago

README.md

Proof maker

Ez egy túlkomplikált script arra, hogy egy hosszú (akár több órás) hangmintáról megmondja, hogy mekkora arányban azonosítja madárhangnak az SVM alapú MI.

Hogy működik?

Több lépésből áll a lefutása:

  • Hangminta felszeletelése 1 sec hosszú darabokra (big_chop.py)
  • Minták elküldése egy svm-prefilter-service számára (push_csirip.py)
  • Átengedett hangminták megszámolása (evaluation_server.py)

Az SVM prefilter szolgáltatás ugyanaz, mint ami a felhőben is fut, ezért itt a felhős környezetet emuláljuk le.

A push_csirip.py script ugyanolyan formátumban küldi fel a mintákat, ahogy egy birbox tenné. A minta számát az device_id mezőbe kódolja (úgy ahogy a TDK-s benchmarkoknál csináltuk).

A prefilter service fogadja a mintákat, lefutattja az elemzést és ha úgy itéli, akkor továbbítja azokat.

A továbbított minták a felhő helyett az evaluation_server.py által futtatott szolgáltatásba érkezenek, amely egy fájlhoz hozzáfűzi az érkezett minta számát.

A mérés kiértékeléséhez ennek a fájlnak a sorait kell megszámolni és összevetni az elküldött minták számával.

Futtatás

Hangminták előkészítése:

python3 big_chop.py [hosszú hang elérése] [minták száma]

A kimenet a big_chop_output mappába kerül mentésre, a push_csirip.py ezt használja.

El kell indítani egy prefilter szervice példányt:

./run_prefilter_service.sh

Megjegyzés: Ha podman helyett dockert használunk, akkor át kell írni a fájlban.

El kell indítani az evaluation server-t:

python3 evaluation_server.py

A kimenete az arrived.txt fájlba kerül, ha egy előző futás példánya itt maradt, azt le kell törölni előbb, mert hozzáfűzi.

Ha fut a két szolgáltatás, el lehet kezdeni küldeni bele a mintákat:

python3 push_csirip.py [szünet két küldés között másodpercben]